Monidor Oy

Monidor team strengthens

31.3.2022

Now that the easy-to-use product is ready and its use is expanding, Monidor is investing in further product development, user training and marketing by hiring new employees. Heikki Jääskelä joined as Project Coordinator in November 2021, Saija Sallinen as Customer Success Coordinator in January and Hanna Sirviö as Marketing Coordinator in February 2022.

Heikki Jääskelä has studies in electrical engineering and previously worked in the testing and production of medical devices. In addition to his current work, he is studying ICT. His work in Monidor includes product development, testing and technical support. "The work is really interesting and the work community is very nice and professional," says Project Coordinator Heikki Jääskelä. 

Saija Sallinen is a nurse and has worked in a gastrosurgical inpatient ward at Oulu University Hospital since 2015. In addition, the studies in industrial engineering are in the final stages. " At Monidor, I get to take advantage of both my degrees. In January, I started working part-time at Monidor as a customer success coordinator and at the same time I have continued my work as a nurse. The best thing about my job at the moment is the varying of tasks, which gives me a great opportunity to develop both jobs and at the same time my own working develops. New colleagues have been very inclusive in the work community and I have been able to familiarise myself well with my tasks.  I look forward to working with international customers and participating in product development."  says Customer Success Coordinator Saija Sallinen.

Hanna Sirviö is a M.Sc. in biochemistry and has previously worked both as an entrepreneur and in marketing. ”At Monidor, I will be working in versatile tasks of marketing and communication in a very topical field of health technology. My previous experience and the bachelor's degree studies in business administration that I started in the autumn support my working at Monidor well. It's been inspiring to get involved right now, when there's a lot going on in the company.  The utilization of Monidor solution in hospitals is shown to be cost-efficient and it improves the efficiency of workflow. In addition, patient safety is enhanced and workload of nurses is reduced with Monidor solution. Communicating these benefits and raising awareness of Monidor solution in hospitals internationally is important for our success.” says Marketing Coordinator Hanna Sirviö.

Monidor vahvistaa tiimiään

Nyt kun helppokäyttöinen tuote on valmis ja sen käyttö laajenee, Monidor panostaa jatkokehitykseen, käyttökoulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen palkkaamalla uusia työntekijöitä. Heikki Jääskelä aloitti projektikoordinaattorina marraskuussa 2021, Saija Sallinen asiakkuuskoordinaattorina tammikuussa ja Hanna Sirviö markkinointikoordinaattorina helmikuussa 2022.

Heikki Jääskelä on opiskellut sähkötekniikkaa ja työskennellyt aiemmin lääkinnällisten laitteiden testauksessa ja tuotannossa. Nykyisen työn ohella hän opiskelee tieto- ja viestintätekniikkaa. Työnkuvaan Monidorilla kuuluvat tuotekehitys, testaus ja tekninen tuki. “Työ on todella mielenkiintoista ja työyhteisö on erittäin mukava ja ammattitaitoinen” projektikoordinaattori Heikki Jääskelä kertoo.

Saija Sallinen on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja työskennellyt Oulun yliopistollisessa sairaalassa gastrokirurgisella vuodeosastolla vuodesta 2015. Lisäksi tuotantotalouden opinnot ovat loppusuoralla. ”Monidorilla pääsen hyödyntämään molempia tutkintojani. Tammikuussa aloitin työskentelemään osa-aikaisena Monidorilla asiakkuusvastaavana ja samalla työskentelen sairaanhoitajana. Parasta tällä hetkellä työssäni on töiden vaihtuvuus, mikä antaa loistavan mahdollisuuden kehittää molempia työpaikkoja ja samalla oma työnikin kehittyy. Uudet työkaverit ovat ottaneet hyvin mukaan työyhteisöön ja olen päässyt perehtymään hyvin tehtäviini.  Odotan, että pääsen työskentelemään kansainvälisten asiakkaiden parissa ja osallistumaan tuotekehitykseen.”  asiakkuuskoordinaattori Saija Sallinen kertoo.

Hanna Sirviö on koulutukseltaan FM biokemisti ja työskennellyt aiemmin sekä yrittäjänä että markkinoinnin parissa. ”Monidorilla pääsen työskentelemään monipuolisissa markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä erittäin ajankohtaisella terveysteknologian alalla. Aiempi kokemus sekä syksyllä aloittamani liiketalouden AMK-opinnot tukevat hyvin työtehtäviäni Monidorilla. On ollut innostavaa päästä mukaan juuri nyt, kun yrityksessä tapahtuu paljon.  Monidorin palvelun hyödyntäminen sairaaloissa on tutkitusti taloudellista ja se tehostaa hoitotyön työnkulkua. Lisäksi se parantaa potilasturvallisuutta ja auttaa sairaanhoitajia työssään. Näiden hyötyjen tehokas viestiminen ja tietoisuuden lisääminen sairaaloissa myös kansainvälisesti on tärkeää menestymisemme kannalta.” markkinointikoordinaattori Hanna Sirviö kertoo.