Monidor Oy

Northern Ostrobothnia Hospital district selected Monidor as the provider of the remote monitoring service for IV therapy

24.5.2022

Northern Ostrobothnia Hospital district (PPSHP) tendered the remote monitoring of IV treatment and Monidor was selected as its supplier.

Monidor`s solution streamlines a healthcare workflow in wards by reducing infusion therapy related routine visits to patient rooms and material costs. User feedback repeatedly highlights the time savings, the easier work and the particularly great benefits in isolation rooms and during night shifts.

" Monidor has been extensively piloted in the PPSHP area and, based on wards' feedback, has achieved relief for nursing in busy inpatient wards and accuracy in monitoring the implementation of treatment. PPSHP decided to put the remote monitoring of infusion therapy out to tender due to the recognized need in wards. It is important to make technical solutions that facilitate nursing available to professionals," says Juha Putkonen, Procurement Manager at PPSHP.

”Our goal is to save nurses time and improve quality of care in IV therapy on standard hospital wards. The successful completion of the PPSHP tender is the result of long-term work, we are excited about the agreement.” says Mikko Savola, CEO of Monidor.

Additional information:

Mikko Savola, CEO, Monidor Oy

+358 50 378 8890

mikko.savola@monidor.com

 

PPSHP valitsi Monidorin IV-hoidon etäseurantapalvelun toimittajaksi

24.5.2022

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) kilpailutti IV-hoidon etäseurannan ja Monidor valittiin sen toimittajaksi.

Monidorin etäseurantapalvelu virtaviivaistaa sairaanhoidon työnkulkua osastoilla vähentämällä painovoimaisiin infuusioihin liittyviä rutiininomaisia potilashuonekäyntejä ja materiaalikuluja. Ratkaisun käyttäjien palautteissa toistuvat sen tuoma ajansäästö, työn helpottuminen ja erityisen suuret hyödyt eristyshuoneiden kohdalla ja yövuoroissa.

”PPSHP:n alueella on koekäytetty Monidoria laajasti ja sillä on saavutettu osastojen palautteen perusteella helpotusta hoitotyöhön kiireisillä vuodeosastoilla ja tarkkuutta hoidon toteutuksen seurantaan. PPSHP päätti kilpailuttaa infuusiohoidon etävalvontapalvelun osastoilla havaitun tarpeen vuoksi. Hoitotyötä helpottavien teknisten ratkaisujen saattaminen ammattilaisten käyttöön on tärkeää.” kertoo PPSHP:n hankintapäällikkö Juha Putkonen.

”Tavoitteemme on säästää hoitajien aikaa ja parantaa suonensisäisten infuusiohoitojen laatua sairaalaosastoilla. PPSHP:n kilpailutuksen onnistunut päätös on pitkäjänteisen työn tulosta, olemme iloisia sopimuksesta.” kertoo Monidorin toimitusjohtaja Mikko Savola.

Lisätietoja:

Mikko Savola, Toimitusjohtaja, Monidor Oy

+358 50 378 8890

mikko.savola@monidor.com