Monidor Oy

Monidor receives Digi-HTA recommendation

1.8.2022

Monidor Oy, the developer of remote monitoring for IV therapy, has received the Digi-HTA recommendation of use.

The Digi-HTA is a criteria tool for assessing digital healthcare services` suitability for use in healthcare. The evaluation gives information about e.g. effectivity, costs, safety, data security and protection, as well as usability and accessibility of the service. The recommendation supports the clinical decision making.

The recommendation states that: "The Monidor solution is suitable for monitoring the implementation of intravenous fluid therapy and enables remote monitoring. The product facilitates the work of the medical staff and its use can prevent complications of intravenous fluid therapy."

The Digi-HTA assessments are done by the Finnish Coordination Centre for Health Technology Assessment (FinCCHTA).

Read the full Digi-HTA review and recommendation.

 

Monidorille Digi-HTA -suositus

1.8.2022

Monidor Oy, IV nestehoidon etävalvonnan kehittäjä, on saanut Digi-HTA käyttösuosituksen.

Digi-HTA on kriteerityökalu, jolla arvioidaan digitaalisten terveydenhuollon palveluiden soveltuvuutta terveydenhuollon käyttöön. Arviointi antaa tietoa mm. tuotteen vaikuttavuudesta, kustannuksista, turvallisuudesta, tietoturvasta ja -suojasta sekä käytettävyydestä ja saavutettavuudesta. Suositus tukee kliinistä päätöksen tekoa.

Suosituksessa todetaan, että: ”Monidor-ratkaisu soveltuu suonensisäisen nestehoidon toteutuksen seurantaan ja mahdollistaa sen etäseurannan. Tuote helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, ja sen käyttö voi ennaltaehkäistä suonensisäisen nestehoidon komplikaatioita.”

Digi-HTA-arvioinnit tekee kansallinen terveysteknologian arvioinnin koordinaatioyksikkö (FinCCHTA).

Lue koko Digi-HTA arviointi ja suositus.